HAZİNE DESTEKLİ KGF KEFALETLERİNDE YENİ DÖNEM

HAZİNE DESTEKLİ KGF KEFALETLERİNDE YENİ DÖNEM

HAZİNE DESTEKLİ KGF KEFALETLERİNDE YENİ DÖNEM…

HAZİNE DESTEKLİ  KGF KEFALETLERİNDE YENİ DÖNEM…

 

           Kredi Garanti Fonu, kefalet talepleri için onay süreçlerini tamamen objektif kriterlere dayanarak tamamlamaktadır.

 

               - Portföy Garanti Sistemi kapsamındaki kefalet işlemlerinde bankalarca yapılan kredi değerlendirme süreci esas
                  alınmaktadır. KGF tarafından herhangi bir kredi değerlendirme işlemi yapılmamaktadır.
              - Portföy Garanti Sistemi kapsamının dışındaki kefalet işlemlerinde Banka ratingleri dikkate alınarak tahsis yapılmaktadır.
         Yeni dönemde;
              - Tahsis işlemleri, Rating Sistemi ve Portföy Garanti Sistemi ile yürütülecektir.
              - SGK ve Vergi Dairesine muaccel hale gelmiş borcu olmayan firmalar sistemden yararlanabilmektedir.
                 Ancak, muaccel hale gelmiş borcun kefalet sağlanacak kredinin %20’sini aşmaması ve kullanılacak
                kredi ile ödenmesi durumunda da kefalet verilebilmesi mümkündür.
             - KOBİ’lerin kefalet üst limiti 3 milyon USD’dir.
             - KOBİ tanımı dışında kalan diğer işletmeler de sistemden yararlanabilecektir. Üst limit 50 milyon USD’dir.
             - Eximbank kredileri için %100’e kadar kefalet sağlanacaktır.

 

 A.  PORTFÖY GARANTİSİ SİSTEMİ (PGS)

  • PGS’de genel işleyiş nasıldır?

 

KOBİ’ler Bankaya kredi başvurusu yapar. Uygunluk kriterlerini taşıyan başvurular, Banka tarafından KGF’ye iletilir. KGF tarafından sadece Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen uygunluk kriterlerinin kontrolü sağlanarak onay verilir. Onay akabinde Banka KOBİ’ye krediyi kullandırır.

kgf-kefalet-1

 

 

1. KOBİ Bankaya kredi başvurusu yapar.
2. Banka başvuruyu değerlendirir.
3. Banka içsel derecelendirmesini yapar.
4. Banka krediyi onaylar.
5. Banka kefalet talebini KGF’ye iletir.
6. KGF uygunluk kriteri kontrolü yapar.
7. KGF Bankaya onay verir.
8. Banka krediyi kullandırır.

 Azami 2.500.000 TL kefalet sağlanabilmektedir. Tek bir kefalet oranı uygulanmakta olup bu oran %85 olarak belirlenmiştir.

 KOBİ’ler, kadın girişimciler ve genç girişimcilere Portföy Garanti Sistemi ile kullandırılacak nakit kredilerin vadesi asgari 6 ay, azami 60 aydır.

 İhracatçı KOBİ’lere Portföy Garanti Sistemi ile kullandırılacak nakit kredilerin vadesi asgari 6 ay, azami 60 aydır.

 Banka, İhracatçı KOBİ’lere PGS aracılığıyla Eximbank’a yönelik kredi temini için 60 ay vadeye kadar teminat mektubu şeklinde de kefalet talebinde bulunabilir.

Komisyon oranları kefalet tutarı üzerinden yıllık bazda %0,5 olarak uygulanmaktadır. Başvuru ücreti ise 250 TL olup, standarttır.

 

 

 

    B.       PGS KAPSAMI DIŞINDA KALAN KEFALETLER

 

  • Genel işleyiş nasıldır?

Firma tarafından Bankaya kredi başvurusunda bulunulur. Banka, kendi değerlendirme sisteminde kredi vermeyi uygun gördüğü firma talebini KGF’ye gönderir. KGF tarafından işleme alınan talepler, işleme alındığı tarihten itibaren 7 iş günü içinde değerlendirilerek karara bağlanır.

kgf-kefalet-1

 

 

1. KOBİ Bankaya kredi başvurusu yapar.
2. Banka başvuruyu değerlendirir.
3. Banka içsel derecelendirmesini yapar.
4. Banka krediyi onaylar.
5. Banka kefalet talebini KGF’ye iletir.
6. KGF kredi değerlendirmesi yapar.
7. KGF Bankaya onay verir.
8. Banka krediyi kullandırır.

 

 

 

 

RANDEVU

YUKARI